Potvrda kvalitete Humusala

0
1008

Gnojivo je dobro opskrbljeno osnovnim biogenim elementima (dušik, fosfor i kalij), sekundarnim hranjivima (Ca i Mg) i mikrohranjivima (Fe, Mn, Zn, Cu).

Sadržaj teških metala prema Pravilniku o zaštiti poljoprivrednog zemljišta od onečišćenja  (NN 32/10)  nalazi se ispod maksimalno dopustivih koncentracija (MDK).

Za detalje pogledajte cijeli izvještaj Analiza_OPGNenadFalamić_lumbihumus

Print Friendly, PDF & Email